Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Giáo dục Phổ thông

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023.

Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế tiếp công dân của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết định số 2294/QĐ-DCT, ngày 16 tháng 8 năm 2023)

Quy định văn hóa và quan hệ công sở của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định văn hóa và quan hệ công sở của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định văn hóa và quan hệ công sở của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết định số 2293/QĐ-DCT, ngày 16 tháng 8 năm 2023)

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-DCT ngày 16 tháng 8 năm 2023)

1 2 3 4 5 > >>