Bắt đầu từ năm 2005, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh) có phối hợp với Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đào tạo hệ trung cấp 4 năm phân luồng từ lớp 9. Từ năm 2005 – 2009, sự phối hợp được thực hiện như sau:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú chịu trách nhiệm dạy chương trình THPT hệ bổ túc văn và làm thủ tục cho học sinh thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc văn hóa. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc đào tạo chương trình trung cấp chuyên nghiệp và cấp bằng trung cấp chuyên nghiệp.

Đến năm 2009, Trường được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cấp phép cho trường được đào tạo học sinh THPT hệ bổ túc văn hóa (Quyết định số 469/QĐ-GDĐT-TC ngày 12 tháng 6 năm 2009).

 

Từ 2009 đến 2010, Trường giao cho Khoa Khoa học đại cương quản lý tổ chức giảng dạy chương trình THPT bổ túc văn hóa. Đến năm 2011, Trường tách hệ đào tạo THPT bổ túc văn hóa ra và thành lập Khoa Đào tạo Trung học, sau đó đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức giáo dục hệ THPT bổ túc văn hóa. Nhân sự của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp vào thời điểm cao nhất là 34 người.

 

Từ năm 2013, do chính sách của Nhà nước có lộ trình đến năm 2017, các Trường đại học không tổ chức đào tạo hệ trung cấp trong trường. Chính vì vậy, Lãnh đạo Nhà trường có chủ trương sẽ triển khai giải thể Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và hướng nghiệp. Lộ trình sẽ yêu cầu các giáo viên của Trung tâm học tập nâng cao trình độ để điều chuyển về các khoa đào tạo, trong trường hợp không phù hợp chuyên môn thì bố trí về làm việc tại các phòng ban chức năng.

 

Đến năm học 2015-2016, Nhà trường đã tiến hành điều chuyển dần các giáo viên nhân viên về các đơn vị khác. Đến hết học kỳ 1 năm học 2015-2016 thì toàn bộ giáo viên, nhân viên được bố trí về các đơn vị khác trong Trường. Chính thức Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và hướng nghiệp giải thể.

 

Tại thời điểm năm học 205 - 2016, nhà trường vẫn còn học sinh lớp 11 và lớp 12, nên phải tiếp tục duy trì tổ chức giảng dạy. Tuy Trung tâm giải thể (tạo điều kiện cho các giáo viên, nhân viên tiếp cận với vị trí khác), nhưng phải tổ chức đào tạo theo giấy phép của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.  Chính vì vậy, nhà trường đã ký hợp đồng với Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đào tạo với thời hạn 02 năm để đảm bảo duy trì cho học sinh học tập, sau đó có định hướng phân luồng học trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

 

Kết thúc năm học 2016-2017, cũng là thời điểm hợp đồng giữa hai bên chấm dứt. Trước tình hình thực tế hiện nay, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh nhận thấy vẫn còn nhiều phụ huynh, học sinh có nhu cầu học hệ THPT bổ túc sau đó phân luồng học cao đẳng tại trường, nên nhà trường quyết định tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả và chất lượng giáo dục hệ này, Trường không thành lập lại Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp hoạt động theo mô hình cũ (số lượng viên chức nhiều, không đủ chi phí) mà thành lập đơn vị quản lý hoạt động theo cơ chế tự chủ- tự đảm bảo thu chi. Nếu như nhu cầu xã hội không còn thì sẽ dừng tổ chức đào tạo. Để phù hợp với giấy phép đào tạo và đối tượng đào tạo, đề xuất thành lập “Trung tâm giáo dục phổ thông” hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn phần về nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính.

 

Từ năm 2017 đến nay Trung tâm giáo dục phổ thông hoạt động tự chủ toàn phần và liên tục tuyển sinh, đào tạo chương trình trung học phổ thông.