Nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân. Có nghề nghiệp con người mới có cuộc sống ổn định, mới làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Câu hỏi chọn nghề gì luôn là vấn đề trăn trở đối với các thế hệ học sinh khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đặc biệt là đối với các em học sinh THPT. Vì vậy, tư vấn hướng nghiệp hiện nay có vai trò rất lớn giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân đồng thời đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp phần vào việc phân luồng và sử dụng hợp lí nguồn lao động thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

 

-Chương trình Tư vấn hướng nghiệp tại Trung tâm giáo dục phổ thông HUFI được xây dựng dựa vào nhu cầu thực tiễn của các em học sinh và xã hội, nhằm giúp các giúp các em định hướng được nghề nhiệp và con đường đi cho tương lai của mình.

- Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại trung tâm được xây dựng bài bản, kỹ càng với các nội dung:

+ Tầm quan trọng của việc chọn ngành nghề
+ Định hướng rõ thế mạnh của bản thân
+ Làm sao để chọn đúng ngành nghề.
+ Cân nhắc mặt trái của ngành nghề khi chọn nghề.
+ Thông tin Nguồn nhân lực trong tương lai.
+ Phát hiện thế mạnh bản thân và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp.

- Nhà trường liên kết với các trường đại học, trung tâm hướng nghiệp, cùng với các chuyên gia hướng nghiệp hàng đầu của Việt Nam để xây dựng chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh. Chương trình hướng nghiệp được lồng ghép với các buổi hội thảo, tham quan trải nghiệm các nhà máy, các trường Đại học trong nước và ngoài nước.